Boerboel International | The fastest growing organisation | The only way forward !

Boerboel International has one of the most sophisticated databases with more then 400 users incl. Vets, Universities and Laboratories!!

APPRAISALS / KEURINGEN

PUPS / EXPECTED LITTERS

Here you can find information about litters and expected litters.
NEW: COI (inbreeding) % of the pups has been added.

EXTRA INFO....

APPRAISALS / KEURINGEN

APPRAISALS / KEURINGEN

Appraisal calendar worldwide with venue, dates and other details.
Registration and results to be found at the top.

EXTRA INFO....

B.I.G.S.

B.I.G.S.

B.I.G.S. stands for Boerboel International Genetic Screening. It contains 170 DNA tests, 32 Genotype results, use of the Mate Select tool and a DNA profile. (ISAG)

EXTRA INFO....

VERKLARING BOERBOEL INTERNATIONAL INZAKE KARASI BOERBOELS.
Rectificatie 2-6-2017. Na ontvangst vonnissen.


N.a.v. de uitspraak in een rechtszaak tegen Karasi Boerboels, welke deze rechtszaak hebben verloren, heeft BI de navolgende sancties opgelegd:

1. Het BI lidmaatschap van Karasai Boerboels is opgeschort tot na de uitspraak in het hoger beroep. (De fokker heeft aangegeven dat hoger beroep is/wordt aangetekend.)
2. Karasi Boerboels kan bij BI, gedurende deze periode:
• Geen pups registreren
• Geen nest aankondigingen doen d.m.v. de website, App, Database of Facebook
• Geen honden laten aankeuren op een BI keuring

Normaal gesproken worden sancties en/of maatregelen tegen fokkers en/of leden nooit openbaar gemaakt echter heeft BI nu gemeend een eenmalige uitzondering te moeten maken.

De reden hiervoor is tweeledig:
1. BI heeft altijd verklaart pas een standpunt in te nemen na de uitspraak van de rechtbank
2. Het NVWA rapport welk van groot belang is voor ALLE fokkers.

De rechter heeft in zijn beslissing het NVWA rapport WEL meegenomen (de rechter heeft het consumenten recht toegepast) maar toch heeft de advocaat van de eisers bezwaar aangetekend tegen het NVWA rapport.

Als dit rapport “nietig” wordt verklaard dan zijn alle fokkers vogelvrij !!
Men weet dan in ieder geval wel uit welke hoek dit komt.

Op de zaak van het NVWA rapport geeft BI nog uitgebreid openbaar commentaar zodat alle fokkers de impact zelf kunnen bepalen.

Het BI bestuur
27-05-2017
RESULTS PUPPY EVALUATION EERSEL 1-5-2016 NL

An explanation of Lotte Kirkegaard on a BI appraisal in the USA 1-10-2016 | Een uitleg van Lotte Kirkegaard op een BI keuring in de USA op 1-10-2016

Boerboel International App for Smartphones and Tablets.

Boerboel International

Boerboel International


Download our Boerboel app free of charge.Boerboel International App

  1. Open the app store on your phone or tablet
  2. Search for Boerboel and download the App
  3. Or scan the QR code with your phone or tablet.
  4. Stay informed about the latest Boerboel news at all times !
  5. Worldwide Litters / Announcements, Breeders list, Appraisal results, General info !

A small movie of a part of the BI character test. | Een klein filmpje van een gedeelte van de BI karakter test