Boerboel International | The fastest growing organisation | DNA testing the only way forward !

Boerboel International has one of the most sophisticated databases with more then 400 users incl. Vets, Universities and Laboratories!!

APPRAISALS / KEURINGEN

PUPS / EXPECTED LITTERS

Here you can find information about litters and expected litters.
NEW: COI (inbreeding) % of the pups has been added.

EXTRA INFO....

APPRAISALS / KEURINGEN

APPRAISALS / KEURINGEN

Appraisal calendar worldwide with venue, dates and other details.
Registration and results to be found at the top.

EXTRA INFO....

B.I.G.S.

B.I.G.S.

B.I.G.S. stands for Boerboel International Genetic Screening. It contains 170 DNA tests, 32 Genotype results, use of the Mate Select tool and a DNA profile. (ISAG)

EXTRA INFO....

Op de website van Boerboel International vind je alles over de boerboel, fokkers, breeders, pup, pups, dek reu, honden te koop en nesten.
Verder veel informatie over DNA, genetische testen, inteelt, boerboels, keuringen, database en op de stamboom een "Parentage DNA Verified" indien er DNA profielen aanwezig zijn..

De Boerboel International fokker heeft in de database een aantal tools tot zijn/haar beschikking om tot een goede dek combinatie te komen zoals: Test dekking, Onderzoeks stamboom en de Mate Select. (Dek combinaties, gebaseerd op genetisch onderzoek, met als resultaat een betere/hogere GHI voor de toekomstige pups.) Tevens kan de fokker zelf een ouderschapstest uitvoeren in de database om de ouders te controleren. 

Tevens beschikt Boerboel International, door het grote aantal B.I.G.S. geteste honden, ook over een voorlopig "Ras Profiel" en in het 3e kwartaal 2017 gaan de berekeningen voor de fokwaarde van start.

Boerboel International is de ENIGE boerboel organisatie die over deze informatie beschikt en aan haar leden beschikbaar stelt en is tevens de enige organisatie die nog de oude originele fokstandaard hanteert.

Het is belangrijk om te beseffen dat een stamboom geen gezondheidscertificaat is, dus het genetisch testen van fokhonden is een must voor de fokker die de Boerboel wilt verbeteren.

Beste leden,

Vanaf 01-07-2017 gaat Boerboel International elke maand een database demonstratie / instructie dag organiseren m.b.t. het gebruik van de database. Boerboel International begint in Nederland.
Het is de bedoeling van Boerboel International om aan de fokkers en leden uitvoerig uit te leggen hoe het maximale uit de database te halen is. Boerboel International denkt dat dit, gezien de sterk veranderde regelgeving, noodzakelijk is geworden.

Onderwerpen welke uitvoerig worden besproken:

 • DNA Certificaat en de ouderschap check. Er komen af en toe nog steeds stambomen bij BI binnen (van andere organisatie) die niet kloppen.
 • Research pedigree / Onderzoeks stamboom.
 • Genetic Diversity / Genetisch diversiteit (GD).
 • Genetic Health Index / Gezondheids index (GHI).
 • Test dekkingen met gebreken en ziektes.
 • Mate Select. Het kiezen van een combinatie gebaseerd op o.a. DNA met als theoretisch resultaat een genetisch gezondere pup met een hogere GHI dan de ouders. (Alleen mogelijk als honden B.I.G.S. getest zijn.) Deze gecompliceerde berekeningen worden door het laboratorium gedaan en door Boerboel International inzichtelijk gemaakt voor haar leden.
 • De fokwaarde van de Boerboel. In het 3e kwartaal 2017 is eindelijk de start met de fokwaarde berekeningen van de Boerboel via de universiteit.
 • Uitvoerige uitleg m.b.t. het juridische gedeelte bij de verkoop van pups en natuurlijk het NVWA rapport.
 • Nieuwe wettelijke regelgeving m.b.t. de honden fokkerij in het algemeen.

De groepen zullen bestaan uit ongeveer 5 personen per keer om op deze wijze iedereen zo persoonlijk mogelijk te benaderen.
Per groep, onderverdeeld in fokkers en eigenaren, wordt er 1 taal gebruikt dus groepen waar alleen Nederlands wordt gesproken of Duits of Engels.

De tijdsduur is 3-4 uur en begint om 10:00 uur op Zaterdag of Zondag. Eerste locatie is Wanroij (NB), kantoor van de webmaster.

Gratis inschrijven kan via deze LINK

Alle info wordt per email verstuurd naar de leden die zich hebben opgegeven.
Deze dagen zijn alleen voor BI leden en zijn volledig gratis. Alle dagen inclusief koffie met een broodje !!

In september 2017 gaat BI beginnen met het geven van Webinars voor de fokkers en leden wereldwijd. De uitleg op locaties en de Webinars wordt verzorgd door de webmaster. BI adviseert al haar leden om zich te laten voorlichten in deze belangrijke materie om tot een, hopelijk, zo goed mogelijk fok product te komen.

Tot ziens op een van deze dagen of webinars

BI Team 

Dear Members,

As from 01-07-2017, Boerboel International will organize a database demonstration / instruction day every month regarding the use of the database. The first database demonstration / instruction day will be held in the Netherlands. In September 2017, Boerboel International will start providing webinars (explanation behind the PC) for breeders and members worldwide.
Boerboel International's intention is to explain to breeders and members how to get the most out of the database. Boerboel International believes that this has now become necessary due to regulation changes.

Topics to be discussed in detail:

 • DNA Certificate and Parental Check. There are still pedigrees from other organizations being submitted to BI that are not correct.
 • Research Pedigree.
 • Genetic Diversity (GD).
 • Genetic Health Index GHI.
 • Test matings showing defects and diseases.
 • Mate Select. Choosing a combination based on, among other things, DNA genetics with, as a theoretical result , a genetically healthier puppy with a higher GHI than the parents. (Only possible if dogs are B.I.G.S. tested.) These complicated calculations are done by the laboratory and explained clearly to BI members.
 • The breeding value of the Boerboel. In the third quarter, 2017 we can finally start the breeding value calculations of the Boerboel with the help of the university.
 • Detailed explanation regarding the legal part of the sale of pups and of course the NVWA report Mainly for the NL / EU breeders.
 • New legal regulations for dog breeding in general. Mainly for the NL / EU breeders.

The groups will consist of about 5 people to enable personal attention and clear explanation
The explanation per group, divided into breeders and owners, will be given in their own language, e.g. Dutch, German or English to enable complete understanding

The duration of each session is 3-4 hours and starts at 10:00 on Saturdays or Sundays. First location is Wanroij (NB), at the BI webmaster’s office.

Subscribe via this LINK

All information will be sent by email to the members who wish to enroll.
These days are for fully paid up BI members only and are completely free of charge, including coffee with a sandwich !!

Demonstration / Instruction days as well as the webinars are given by the webmaster.
BI advises all its members to learn about these important issues in order to help them attain, hopefully, their best puppies

See you soon at a demonstration day or via one of the webinars !!

BI Team

Dear Members,

As from 01-07-2017, Boerboel International will organize a database demonstration / instruction day every month regarding the use of the database. The first database demonstration / instruction day will be held in the Netherlands. In September 2017, Boerboel International will start providing webinars (explanation behind the PC) for breeders and members worldwide.
Boerboel International's intention is to explain to breeders and members how to get the most out of the database. Boerboel International believes that this has now become necessary due to regulation changes.

Topics to be discussed in detail:

 • DNA Certificate and Parental Check. There are still pedigrees from other organizations being submitted to BI that are not correct.
 • Research Pedigree.
 • Genetic Diversity (GD).
 • Genetic Health Index GHI.
 • Test matings showing defects and diseases.
 • Mate Select. Choosing a combination based on, among other things, DNA genetics with, as a theoretical result , a genetically healthier puppy with a higher GHI than the parents. (Only possible if dogs are B.I.G.S. tested.) These complicated calculations are done by the laboratory and explained clearly to BI members.
 • The breeding value of the Boerboel. In the third quarter, 2017 we can finally start the breeding value calculations of the Boerboel with the help of the university.
 • Detailed explanation regarding the legal part of the sale of pups and of course the NVWA report Mainly for the NL / EU breeders.
 • New legal regulations for dog breeding in general. Mainly for the NL / EU breeders.

The groups will consist of about 5 people to enable personal attention and clear explanation
The explanation per group, divided into breeders and owners, will be given in their own language, e.g. Dutch, German or English to enable complete understanding

The duration of each session is 3-4 hours and starts at 10:00 on Saturdays or Sundays. First location is Wanroij (NB), at the BI webmaster’s office.

Subscribe via this LINK

All information will be sent by email to the members who wish to enroll.
These days are for fully paid up BI members only and are completely free of charge, including coffee with a sandwich !!

Demonstration / Instruction days as well as the webinars are given by the webmaster.
BI advises all its members to learn about these important issues in order to help them attain, hopefully, their best puppies

See you soon at a demonstration day or via one of the webinars !!

BI Team

RESULTS PUPPY EVALUATION EERSEL 1-5-2016 NL

An explanation of Lotte Kirkegaard on a BI appraisal in the USA 1-10-2016 | Een uitleg van Lotte Kirkegaard op een BI keuring in de USA op 1-10-2016

Boerboel International App for Smartphones and Tablets.

Boerboel International

Boerboel International


Download our Boerboel app free of charge.Boerboel International App

 1. Open the app store on your phone or tablet
 2. Search for Boerboel and download the App
 3. Or scan the QR code with your phone or tablet.
 4. Stay informed about the latest Boerboel news at all times !
 5. Worldwide Litters / Announcements, Breeders list, Appraisal results, General info !

A small movie of a part of the BI character test. | Een klein filmpje van een gedeelte van de BI karakter test

UA-102650055-1